Το γραφείο μας καλύπτετε από το

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ TOUR OPERATOR

της ασφαλιστικής εταιρίας NP insurance – Νέος Ποσειδών Α.Ε.Α.Ε.

Αριθμός Ασφαλιστηρίου 2227009449
Ημερομηνία Έκδοσης 01/03/2020

ΜΕ Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 70.000€

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

 • Σωματικές βλάβες και/ή θάνατο ανά ταξιδιώτη € 35.000
 • Σωματικές βλάβες και/ή θάνατο ανά γεγονός (Ομαδικό) € 35.000,
 • Υλικές ζημίες € 35.000,
 • Ανώτατο όριο ευθύνης € 70.000,
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
 • Όριο ανά γεγονός € 10.000.
 • Ανώτατο όριο ευθύνης € 10.000
 • ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ
 • Όριο ανά γεγονός € 10.000.
 • Ανώτατο όριο ευθύνης . € 10.000
 • ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ
 • Όριο ανά ταξιδιώτη € 1.000.
 • Όριο ανά γεγονός € 35.000.
 • Ανώτατο όριο ευθύνης . € 35.000
 • Συνολικό Ανώτατο Όριο Ευθύνης € 70.000

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣΤΗΡΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ